شرکت نوید آوران منطقه آزاد انزلی
شرکت نوید آوران منطقه آزاد انزلی

این شرکت در سال ۱۳۹۲ تاسیس گردیده و عمده فعالیت آن در رابطه با واردات و صادرات میباشد . همچنین دارای ۱۲ کندوی ذخیره غلات به  ظرفیت ۴۵۰۰۰ تن در پسکرانه منطقه آزاد انزلی میباشد . موضوع فعالیت شرکت: تولید و بازرگانی و صادرات و واردات انواع کالا و ماشین آلات سبک و سنگین و ...

چرخه تولید
چرخه تولید

تلویزیون
تلویزیون

نوید آوران
نوید آوران

فارم پیران
فارم پیران

تغذیه ماهی
تغذیه ماهی

ماهی گوشتی
ماهی گوشتی

جوجه
جوجه

استخر ماهی
استخر ماهی

استخر ماهی شرکت نوید جوجه

طرز نگهداری گله های مرغ مادر
طرز نگهداری گله های مرغ مادر

آبخوري جوجه يكروزه: در روزهاي ابتداي دوره پرورش از آبخوريهاي دستي 3-0ليتري استفاده شده و هر آبخوري براي 40-10جوجه در نظر گرفته مي شود. دانخوري جوجه يكروزه: دانخوري گرد با ارتفاع حدود 4سانتيمتر وقطر 40سانتيمتر مي باشد كه براي هر 500قطعه جوجه ي دانخوري استفاده مي شود ودر صورت كمبود ميتوان از كارتن هاي حمل ...

En